Một số hình ảnh trong Lễ tổng kết năm học 2022 – 2023 và Lễ “Tri ân – Trưởng thành” cho học sinh khối 12 niên khoá 2020 – 2023

Lượt xem: