Trường THPT Tây Trà

  • Điện thoại: 02553870146
  • Email: c3taytra@quangngai.edu.vn
  • Địa chỉ: Thôn Trà Nga, Xã Trà Phong, Huyện Trà Bồng, Tỉnh Quảng Ngãi