HỘI THI VẼ TRANH TUYÊN TRUYỀN VỀ BIỂN VÀ HẢI ĐẢO VIỆT NAM

Lượt xem:

Đọc bài viết

Nhằm nâng cao nhận thức trong học sinh về vị trí, vai trò chiến lược biển, đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cũng như khơi dậy lòng yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, tạo chuyển biến trong hành động góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế biển.
Hôm nay, được sự cho phép của Chi bộ, Ban giám hiệu nhà trường, Đoàn trường THPT Tây Trà tổ chức Hội thi vẽ tranh tuyên truyền về biển và hải đảo Việt Nam. Hoạt động đã thu hút hơn 50 Đoàn viên thanh niên tham gia và nhiều học sinh đến cổ vũ cho Hội thi.
Trong khoảng thời gian 150 phút các thí sinh phải hoàn thành tác phẩm của mình. Có 16 Chi đoàn dự thi và hoàn thành tác phẩm trước thời gian quy định. Ban tổ chức đánh giá rất cao sự đầu của các Chi đoàn, nhiều tác phẩm đẹp để lại ấn tượng rất sâu sắc. Nhiều tác phẩm đã truyền tải chính xác, kịp thời các chủ trương, quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước về các vấn đề liên quan đến biển và hải đảo Việt Nam.